รับเกม Call of Duty: Black Ops 4 ฟรี* เมื่อเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่มาพร้อมชิปประมวลผล Intel® Core™ i5 i7 i9 รุ่น Unlocked หรือชิปประมวลผล Intel® Core™ i7 หรือ Intel® Core™ i9 รุ่นที่ร่วมรายการ

เริ่มกันได้เลย

เลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่มาพร้อมชิปประมวลผล Intel® Core™ i5 i7 i9 รุ่น Unlocked หรือชิปประมวลผล Intel® Core™ i7 หรือ Intel® Core™ i9 รุ่นที่ร่วมรายการ

เข้าไปที่ softwareoffer.intel.com/callofduty
กรอกรหัส MASTER KEY ของท่าน
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แล้วคลิกยืนยัน
เลือก Call of Duty: Black Ops 4
คลิกติดตั้ง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุสำหรับการเริ่มเปิดใช้งาน

โปรโมชันข้อเสนอนี้มีระยะเวลาถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2019 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของสมนาคุณไปเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าได้ ของสมนาคุณนี้อาจไม่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทุกราย ตามระเบียบของการจำกัดอายุผู้ใช้งาน ข้อเสนอนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือยุติได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม โดยไม่มีการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลยพินิจที่เป็นไปตามความเหมาะสมของทาง Intel เพื่อความเป็นธรรม หรือเมื่อเกิดผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของบุคคล หรือความผิดพลาดทางเทคนิค ผู้สนับสนุนข้อเสนอนี้คือ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA โดยในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านจะต้องเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการภายในช่วงระยะเวลาการแลกรับของสมนาคุณ จากนั้นให้กรอกรหัส Master Key ที่ได้รับจากผู้จำหน่าย รวมถึงกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากท่านจะได้รับการเก็บรักษา บันทึก ประมวลผล และได้รับการใช้งานโดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอ การเข้าร่วมกิจกรรม และการแลกรับของสมนาคุณ รวมถึงระเบียบในการจัดการข้อมูล ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือเข้าไปที่ https://softwareoffer.intel.com/offer/callofduty/terms

© Copyright 2018 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. Other names, logos, and brands may be claimed as the property of others. 2018 Lenovo. All rights reserved

©Lenovo 2019. All rights reserved. Lenovo and the Lenovo logo are registered trademarks of Lenovo. Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Every effort has been made to check for accuracy. Lenovo will not be liable for any inadvertent error which may occur in editorial or typography in this advertisement. All images are for illustrative purposes only.

Privacy Statement | Terms of Use