TEAM PROFILE
Phoenix Ambitious

Location  :

Region  :

Founder  :

CEO  :

Manager  :

Coaches  :

VN

-

Vũ Anh Phạm

-

-

-

ABOUT US

semi pro

SOCIAL MEDIA
GAMES PLAYED
PUBG
PLAYER ROSTER

Display Name

PNA_KeyL (C)
PNA_Threesh
PNA_PaTr1ck
PNA_NgTrongPhuc

Name

Vũ Anh Phạm
Hoài Nam Ngô
Anh Tuấn Nguyễn
Hữu Tiến Lê